#
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
  • oidb@isparta..edu.tr

ENGELSİZ ISUBÜ

Engelsiz ISUBÜ Birimi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı bulunan özel gereksinimli öğrencilerin, idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek , yetersizlikten etkilenme durumları nedeni ile eğitim – öğretim ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sunulan eğitim – öğretim hizmetleri ile sınav uygulamalarından eşit ve erişilebilir bir biçimde yararlanmaları için gerekli olan düzenlemelere dair ve engelli öğrencilerin başarılarına pozitif katkıda bulunmaya yönelik usul ve esasları konusunda yardımcı olmayı amaç edinmektedir.