#
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
 • oidb@isparta..edu.tr

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMİ NEDİR?

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir. İşyeri eğitimine gideceği dönemde öğrencilerimizin GNO=>1.80 olması ve gideceği dönemde alttan dersi olmaması gerekir.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASININ AMAÇLARI

Öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak bu özelliklerini güçlendirmelerini sağlamak,
Doğru karar verme becerilerini geliştirmek,
Nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluk bilincini yükseltmek,
İşçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim, iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

website template image

7+1/8+2/8+3 EĞİTİM MODELİ

Uygulamalı eğitimde konsept bir üniversite olan ISUBÜ sadece Isparta’nın değil Türkiye’nin üreten üniversitesi olup, öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi, sanayi ile barışık ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde hızla ilerlemektedir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi;

 • Teknoloji Fakültesi (7+1 Eğitim Modeli)
 • Orman Fakültesi (7+1 Eğitim Modeli)
 • Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (7+1 Eğitim Modeli)
 • Ziraat Fakültesi (8+2 Eğitim Modeli)
 • Turizm Fakültesi (7+1 Eğitim Modeli)

birimlerinin, öğrenci almakta olduğu tüm programlarını günümüz şartlarına uyarlayarak kamu ve özel sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla 2010- 2011 akademik yılından itibaren 7+1 eğitim modelini uygulamaya başlamıştır.
• 7+1/8+2/8+3 eğitim modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

3+1 EĞİTİM MODELİ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi;

 • Eğirdir MYO
 • Isparta MYO
 • Şarkikaraağaç Turizm MYO
 • Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
 • Teknik Bilimler MYO
 • Yalvaç MYO
 • OSB MYO
 • Gönen MYO
 • Yalvaç Teknik Bilimler MYO
 • Senirkent MYO
 • Atabey MYO

birimlerinin, öğrenci almakta olduğu tüm programlarını günümüz şartlarına uyarlayarak kamu ve özel sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla 2019- 2020 akademik yılından itibaren 3+1 eğitim modelini uygulamaya başlamıştır.
• 3+1 eğitim modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

3+1 EĞİTİM MODELİNİN PROTOKOL ORTAKLARI

• 3 + 1 eğitim modeli kapsamında, idari yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları /özel sektör kuruluşlarıyla protokoller oluşturulmaktadır. Böylece hem öğrencilerimiz hem de bölüm öğretim elemanlarımız işletmelerle daha kolay ve etkin bir şekilde buluşup iletişim kurabilmektedir.
• 3 + 1 eğitim modeli kapsamında gerçekleştirilen protokoller, işyeri eğitiminin daha sağlam tabanlı ve sistematik bir uygulamaya dönüşmesini ve sürekliliğini sağlamak konusunda büyük öneme sahiptir.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMİNİN YAZ STAJINDAN FARKI

• Genel not ortalaması 4.00 tam not üzerinden 1.80 ve üzerinde olan ve en az ….. AKTS sahip olan öğrencilerin öğrencilerin işyerine gidebilmesi,
• Eleme yapılarak ve öğrencinin yetenekleri, özellikleri göz önüne alınarak öğrencilerin uygun işyerlerine yönlendirilmesi,
• İşyeri eğitimi uygulaması süre olarak daha uzun olduğu için (bir yarıyıl süresince16 hafta) işyerinin öğrenciyi daha iyi tanıması, sorumluluk vermesi ve dönem bittikten sonra mezun durumundaki öğrenciye istihdam kapılarının daha rahat açılabilmesidir.

3+1 EĞİTİM MODELİNİN ÖĞRENCİYE FAYDALARI

• Teorik derslerde öğrendiklerini işyeri uygulamasıyla pekiştirerek uygulama becerisi kazanacaktır.
• Sorumluluk duygusu ve takım çalışmasına yatkınlığı artacak,özgüveninin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
• Günün geçerli teknolojisini görerek ve uygulayarak yetişeceği için iş bulma imkânı kolaylaşacaktır.
• İş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışacak ve uyum süreci hızlanacaktır. • Kendini tanıyacak, yeteneklerinin farkına varacak ve iş disiplininanlamını ve önemini kavrayacaktır.
• İşyerinin uygun görmesi halinde öğrenci mezun olur olmaz aynı işyerinde çalışma imkânı bulabilecektir.
• Tecrübe eksikliğini giderme fırsatı yakalayacak ve program süresince gelirelde etme imkânı bulacaktır.

3+1 EĞİTİM MODELİNİN İŞ DÜNYASINA FAYDALARI

• İş ve üretim süreçlerini bizzat görerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanan meslek elemanları yetiştirilecek ve istihdam kolaylaşacaktır,
• İhtiyaç duyulan nitelik ve uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirilerek doğru işe doğru personelin hazırlanması ve yerleştirilmesi sağlanacaktır,
• İş dünyası ile akademik personelin işbirliği yapması ile üniversitedeki eğitim programları ve içerikleri iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda güncellenecek, işletmelere faydalı bireyler yetiştirilecektir,
• İşletmeler ihtiyaçlarına uygun öğrencileri belirleyebilecek ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlanacaktır,
• İhtiyaç duyulan nitelikteki elemanların bizzat günün koşullarıyla eğitilmesinin sağlanması ile işletmeler, çalışanların işe başlangıç eğitim yükünden kurtulacaktır,
• Üniversite - İş dünyası işbirliği ile işletmelerin Ar-Ge teşviklerinden yararlanması sağlanacaktır.

3+1 EĞİTİM MODELİNİN ÜNİVERSİTEYE FAYDALARI

• Üniversite, öğrencilerini mesleki deneyim, beceri ve iş tecrübesi kazanımlarıyla mezun edebilme imkânı bulacaktır.
• Üniversite, iş dünyasını güncel gereksinimlerini yakından takip etme olanağı bulacaktır.
• İş dünyasında yaşanan sorunlara pratik çözümler üretebilme imkânı doğacaktır.
• Üniversite-İş dünyası iş birliği ile Ar-Ge faaliyetleri artacaktır.
• Mezun ettiği öğrencilerinin istihdamını kolaylaştırması nedeniyle tercih sebebi olmayı sürdürecektir.

3+1 EĞİTİM MODELİNİN TOPLUMA FAYDALARI

• Üniversite, iş dünyası ve toplumun işbirliği içinde hareket etmesi ile ülke kalkınması hızlanacak ve işsizlik oranı azalacaktır.
• Ailenin, çocuklarının geleceği ile ilgili endişeleri azalacaktır.
• İşletmelerdeki çalışanlar, öğrencilerden sorumlu akademik personel ile iletişime geçip toplumsal ve teknolojik sorunları kolaylıkla paylaşabilecekleri için toplum ve üniversite işbirliği de sağlanmış olacaktır.
• Evlatları vasıflı olarak yetişen ailelerin kendine ve geleceğe güveni artacaktır.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA ÖRNEKLERİ

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Aşçılık Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Evde Hasta Bakımı Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Elektrik Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Mekatronik Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Makine Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Yaşlı Bakımı Bölümü Öğrencileri

#

2020-2021 Bahar Dönemi

Radyo Televizyon Bölümü Öğrencileri