#
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
  • oidb@isparta..edu.tr

Senirkent Meslek Yüksekokulu


Öğrenim Düzeyi:Önlisans


Senirkent Meslek Yüksekokulunun kurulması Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından 24.03.1994 ve 26/3 Sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmiştir. Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu 21.07.1994 tarihli toplantısında Senirkent Meslek Yüksekokulunun 2547 Sayılı Kanunun 2080 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/4 maddeleri uyarınca açılmasına karar vermiştir. 08.09.1994 tarihli toplantısında da aynı kurul öğrenci alınmasına karar vermiş ve Milli Eğitim Bakanlığının Üniversitemize geçici olarak vermiş olduğu Turan İlköğretim Okuluna ait taş binada Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim-Öğretim Döneminde 31 Ekim 1994 tarihinden itibaren 3 programda 87 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” gereğince Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokul, okulumuzun da içinde olduğu 17 meslek yüksekokulu Süleyman Demirel Üniversitesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Böylelikle Meslek Yüksekokulumuz 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bünyesinde yer almaktadır.

Adres

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu 32600 Senirkent/Isparta-Türkiye

02465112739


senirkentmyo@isparta.edu.tr

Web Sitesi

#

1201

TOPLAM ÖĞRENCİ

#

8362

MEZUN ÖĞRENCİ

#

17

TOPLAM AKADEMİK KADRO

Mezunlarımız ve Başarı Öyküleri