#
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
  • oidb@isparta..edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (8 dönem okulda+ 1 dönem(yaz) işletmede eğitim)


Öğrenim Düzeyi:Lisans


Bölümde sürdürülebilir tarımsal üretim için toprak özelliklerinin, kullanım potansiyellerinin, ideal kullanım ve yönetim tekniklerinin belirlenmesi konularında eğitim- öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm çalışmalarının yürütüldüğü arazi, laboratuar ve sera alt yapıları mevcuttur. Akademik kadro 7 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

İş Olanakları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunları “Ziraat Mühendisi” ünvanıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Kamu ve Özel Bankaların Tarımla ilgili finans bölümlerinde, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre veya Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavını kazanmaları durumunda zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olarak Toprak bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri görev almaktadır. Bu kapsamda Arazi Toplulaştırma çalışmalarında çalışma olanakları da bulunmaktadır.

Adres

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 32260, ISPARTA.

02462146302


leventbasayigit@isparta.edu.tr

Web Sitesi

#

60

TOPLAM ÖĞRENCİ

#

157

MEZUN ÖĞRENCİ

#

12

TOPLAM AKADEMİK KADRO

Taban Tavan Puanları

ÖSYM Kodu Yıl Puan Türü Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Doluluk Orani Başarı Sıralaması
112510732 2019 SAY 12 225.64942 239.40147 92.31 462355
112510732 2020 SAY 16 244.98784 252.66078 100.00 450000