#
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
 • oidb@isparta..edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K) (7 dönem okulda+ 1 dönem işletmede eğitim)


Öğrenim Düzeyi:Lisans


İlk Bilgisayar Mühendisliği programı 1971 yılında Case Western Reserve üniversitesinde açıldığında, o dönemin kurucuları tüm mühendislik alanlarının ihtiyaç duyacağı ve gelecek 50 yıla damga vuracak bir mühendislik biliminin temellerini attıklarını düşünmüşler miydi bilemiyoruz. Bugün teknolojinin ulaştığı baş döndürücü trafiğin mimarları arasında aslan payı şüphesiz yazılım dehaları ve elektronik sistemlerin hızla gelişmesine katkıda bulunanlardır.

Günümüzde gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de Robotik, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile algılayıcılardan elde edilen veri miktarı azımsanmayacak boyutlara ulaşarak, Büyük Veri kavramının doğuşunu ortaya çıkarmıştır.

Bilgisayar mühendislerinin geleneksel programlama teknikleri ile geliştirdiği uygulamaların yerini bugün artık öğrenen algoritmalar almıştır. Büyük Verinin işlenebilmesi geleneksel programlama teknikleri ve sıradan donanımlar ile mümkün değildir. Bu aşamada yazılım dehalarının öğrenen algoritmalar geliştirerek güçlü donanımlar ile Büyük Veriyi işlenebilir hale getirdiğine şahit olduğumuz bir dönemden geçmekteyiz.

Artık bilgisayar mühendisleri klasik yazılım geliştiricileri değil, çağın ihtiyaç duyduğu öğrenen Yapay Zekâ algoritmalarının mimarları konumundadırlar. Peki, yeni nesil bilgisayar mühendislerinden beklentiler nelerdir? Bu soruyu uygulama odaklı olarak genel başlıklar ile yanıtlamaya çalışalım.

1. Otonom Sistemler: Bu alandaki öncülerden Google’ın yaptığı çalışmalar dikkate alındığında, hiç de uzak olmayan bir tarihte trafikte sürücüsüz araçların yer alacağı görülmektedir. Bir otonom araç geliştirmek için Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Nesne Tanıma, Derin Öğrenme gibi Yapay Zekâ tekniklerinin yanı sıra gömülü sistemler, algılayıcı ağ teknolojileri üzerine de ciddi Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Otonom sistemler askeri uygulamalar ve uzay çalışmaları için de hayati bir önem arz etmektedir.

2. Tıp: Son yıllarda teknolojik gelişmeler tıp alanına o kadar çok entegre olmuş durumda ki, görüntü işleme ve Yapay Zekânın bir alt alanı olan Derin Öğrenme teknikleri ile tümörlerin türleri ve teşhisi, tele tıp uygulamaları ile uzaktan teşhis ve tanı koyulması, robotik uygulamalar ile ameliyatlar, 3D yazıcı teknolojileri ile yapay organ geliştirilmesi en başta sayılabilecek tıp uygulamaları arasındadır.

3. Biyoinformatik: Çağın en büyük hastalığı kanser ve genetik birçok hastalık ile mücadele de en büyük problem kişiye özel ilaçlar üretilme noktasında yaşanmaktadır. Kişiye özel genetik çalışmalar gerçekleştirerek bu tür hastalarının tedavisinde, gen ve protein yapılarının Yapay Zekâ teknikleri ile analiz edilerek hastalıkların erken teşhis edilmesi şüphesiz biyoinformatik biliminin yüklendiği ağır sorumluluklardan biridir. Bu bakımdan insanoğlunun vebadan sonraki en büyük düşmanı olan kanserin yenilmesi için bilgisayar mühendislerinin rolü çok kritik düzeyde olacaktır.

4. Finans: Günümüzde finans kuruluşları ve şirketler borsadaki hisse senetlerinin seyri hakkında Yapay Zekâya dayalı öngörü sistemleri kullanmaktadırlar. Bankalar müşterilerine kredi verirken ve kredi kartı dolandırıcılıklarını tespit ederken, insan kaynakları birimlerinde şirket çalışanları seçilirken Yapay Zekâ tekniklerine dayalı uygulamalar tercih edilmektedir. Ayrıca pazar sepeti uygulamaları ile e-ticaret sitelerinde kişiye özel ürün önerileri için Büyük Veri desteğiyle Yapay Zekâ teknikleri kullanılmaktadır.

5. Haberleşme: Farklı platformlarda üretilen metin, ses, görüntü ve sinyal sınıflarındaki her türlü verinin ihtiyaç duyulan hızlardaki kayıpsız haberleşme gereksinimleri de uygulama çeşitliliğine göre artmaktadır. Uygulamaları Yapay Zekâ teknikleri içeren haberleşme teknolojileri ile birleştirmek ve yeni, zeki haberleşme teknolojileri geliştirmek yine günümüz bilgisayar mühendislerinin önemli çalışma alanlarından birisidir. Yapay Zekâ tekniklerine dayalı bu uygulamalar artırılarak liste daha da kabarık hale gelebilir.

Türkiye’de ilk kez Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalları dışında bir Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Yapay Zekâ Anabilim dalı kurulmasına YÖK tarafından onay verilmiştir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü olarak, bölümümüzde Yapay Zekâ Ana Bilim Dalı açılmasına onay verilmesinin gururunu yaşamaktayız. Bölümümüz bu teveccühe layık olmak için Lisans ve Lisansüstü eğitim düzeyinde Yapay Zekâ temalı çalışmalara ağırlık vererek Türkiye Cumhuriyeti Devletine bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilimsel anlamda katkılar sağlamaya çalışacaktır.

İş Olanakları

Bilgisayar Mühendislerinin iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin kullanım alanlarını sınırlamak mümkün değildir. İş dünyasının hemen her sektöründe, eğlence dünyasında, telekomünikasyon dünyasında ve çeşitli diğer alanlarda bilgisayar sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bilgisayar sistemlerinin etkin üretilmesi, test edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgisayar Mühendislerinin çalışma alanlarından birisi, bilgisayar destekli çözümlerin geliştirildiği ve uyarlandığı yazılım, donanım ve danışmanlık şirketleridir. Bu şirketlerde bilgisayar mühendisleri, çeşitli üretim süreçleri ve yöntemleri ile organize bir takım içerisinde yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, desteklenmesi, pazarlanması ve bu süreçlerin yönetilmesi üzerine çalışabilirler. Endüstri 4.0 ve geleneksel sistemlerin dijitalleştirilmesi süreçlerinde ve yapay zekalı sistem tasarımlarında aktif rol alabilirler.

Bilgisayar Mühendisleri, yazılım ve donanım çözümlerinin kullanıldığı çeşitli kuruluşlarda da çalışabilirler. Eğitim, endüstri, ticaret, finans, hizmet, danışmanlık, kamu gibi çeşitli alanlardaki kurum ve kuruluşlarda bilgisayar mühendisleri, yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, etkin kullanılması, ihtiyaçlara uyarlanması ve yönetilmesi üzerine, farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde çalışabilirler.

Popüler kültür ve eğlence dünyasında bilgisayar destekli sistemlerin aktif olarak kullanılıyor olması, bilgisayar mühendisleri için renkli kariyer olanakları yaratmaktadır. Bilgisayar oyunları, web tabanlı uygulamalar ve mobil uygulamaların geliştirilmesinde bilgisayar mühendisleri aktif olarak rol almaktadır. Bu tür ürünlerin geliştirildiği ünlü sosyal medya ve oyun geliştirme şirketlerinde çalışabilmenin yanı sıra, bilgisayar mühendisleri düşük bir maliyet ile bu konularda kendi girişimlerini de başlatabilmektedirler.

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları, Bilgisayar Mühendisliği temel alanı yanında; Bilgi sistemleri, bilişim teknolojileri, bilgisayar bilimleri alanlarında;
 • Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili eğitim ve öğretim kuruluşlarında akademik eleman olarak,
 • Planlama ve Analiz: iş analisti, sistem analisti
 • Tasarım: yazılım tasarım uzmanı, yazılım modelleme uzmanı
 • Geliştirme: yazılım mimarı, proje yöneticisi
 • Test-Kalite Güvence: yazılım kalite uzmanı- test mühendisi, test yöneticisi
 • Veri ve Veri tabanı yönetimi: veri yöneticisi, veri analisti, veri modelleme uzmanı, veri madencisi, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı mimarı
 • Bilişim Güvenliği: bilişim güvenliği uzmanı, ağ ve internet güvenlik uzmanı, güvenlik danışmanı, bilgi güvenliği analisti, adli bilişim uzmanı, sızma test uzmanı
 • Ağ yönetimi: ağ analisti ve tasarımcısı, ağ yöneticisi, ağ mühendisi, ağ destek uzmanı
 • Web-İnternet: içerik yöneticisi, web tasarımcısı, web geliştiricisi,
 • Çoklu Ortam: 2D/3D grafik uzmanı, multimedya tasarımcısı, eğitim tasarımcısı
 • Bilgisayar Mühendisliği ve birçok disiplinler arası Ar-Ge projelerinde araştırmacı
 • Yapay Zekalı sistemlerin geliştirilmesinde
 • Bilgisayar Mühendisliği konularında serbest olarak da çalışabilirler.

Adres

ÇÜNÜR MAH. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİNASI BATI YERLEŞKESİ E-14 BLOK

02462146756


tuncayaydogan@isparta.edu.tr

Web Sitesi

#

9

TOPLAM ÖĞRENCİ

#

0

MEZUN ÖĞRENCİ

#

10

TOPLAM AKADEMİK KADRO

Taban Tavan Puanları

ÖSYM Kodu Yıl Puan Türü Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Doluluk Orani Başarı Sıralaması
112572419 2020 SAY 9 290.18198 341.34280 100.00 280000