#
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
  • oidb@isparta..edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği


Öğrenim Düzeyi:Önlisans


İşyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sağlayacaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği ön lisan bilgisine sahip hale gelecektir.

İş Olanakları

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ön lisans eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve İş güvenliği meslek elemanı ünvanı ile kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yetenekleriyle bağlantılı olarak yönetici pozisyonlarında çalışırlar.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerden hareketle; meslek yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programının iş hayatına ve ekonomisine yüksek katkı sağlamakta ve mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmelerinde olanaklar sunmaktadır.

DGS İle Tercih Edilebilecek Bölümler

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşletme
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet
  • Uluslararası İşletme Yönetimi

Adres

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 32950 Sütçüler / ISPARTA

02463512900 / 140


cihanozgur@isparta.edu.tr

Web Sitesi

#

162

TOPLAM ÖĞRENCİ

#

142

MEZUN ÖĞRENCİ

#

3

TOPLAM AKADEMİK KADRO

Taban Tavan Puanları

ÖSYM Kodu Yıl Puan Türü Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Doluluk Orani Başarı Sıralaması
112553161 2018 TYT 60 221.51811 278.40903 100.00 1251000
112553161 2019 TYT 72 219.66824 273.14963 97.30 1284779
112553161 2020 TYT 72 213.77599 251.87428 100.00 1384000