#
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
  • oidb@isparta..edu.tr

Uzaktan Eğitim MYO

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı iki önlisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun”u ile kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

ÖSYM sistemi ile öğrenci alan Uzaktan Eğitim önlisans programların kontenjan ve puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl öğrenim ücretine ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler.