#
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
 • oidb@isparta..edu.tr

Neden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’da kuruldu. ISUBÜ’nün lisans eğitimi veren 7 fakültesi, 1 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 18 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsü bulunmaktadır.
“Türkiye’nin en yaşanılabilir kenti” unvanına sahip Isparta, öğrencilerine kaliteli eğitim ve yaşam imkanı sunuyor. Böylelikle Isparta’da bulunan öğrenciler, bu zenginliklerle iç içe bir yaşam imkanına sahip oluyor.
Her saatte değişen renkleri ile Eğirdir, Gölcük ve Kovada gölleri, milli parkları, rafting ve Davraz Kayak Merkezi ile Akdeniz’in incisi olan Isparta, öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra geniş sosyal ve kültürel yaşam olanağını sunmaktadır.
Isparta, Pisidia Antiocheia ve Sagalassos gibi önemli antik kentlerin Selçuklu ve Osmanlı kültürünün tarih mirası üstüne kurulmuştur. Bu nedenle Isparta’da yaşamak tarihle ve zengin kültür değerleriyle iç içe yaşamak demektir. Isparta’nın çevresindeki diğer doğal güzelliklerini keşfetmek isterseniz Gölcük Krater Gölü ve Milli Parkını, Milas Mesire Yeri ve biraz daha uzağa giderek Sütçüler’deki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nı, Şarkikararağaç’taki Kızıldağ Milli Parkı’nı, Eğirdir’deki Kovada Gölü’nü, Keçiborlu’daki lavanta vadisini ve gül bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinde 8 yarıyıl (4 yıl) süren yükseköğretimden sonra öğrencilerimiz "Su Ürünleri Mühendisi" unvanı ile mezun olmaktadır. Fakültemizin amacı, Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimi için bilgi üretmektir.
Su Ürünleri Mühendisleri kamuda, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üniversitelerde akademisyen olarak ve özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

website template image

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden oluşan fakültemizin amacı; orman ve orman kaynaklarına bağlı tüm değerlerin korunması, çok yönlü planlanması, üretimi, zararlıları ile mücadelesi, işletilmesi, ekonomisi, endüstrisi ve pazarlanması konularında bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı ve bilinçli teknik elemanlar yetiştirmek; bununla birlikte eğitim-öğretim, bilimsel yayın ve etkinlikler yapmak suretiyle üniversitemizin güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

website template image

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin yer aldığı fakültemiz; güçlü eğitim, uygulama ve araştırma altyapısına sahip, alanında lider, inovatif, teknolojiyi geliştirebilen, evrensel ölçekte yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve ileri teknoloji üretmeyi hedeflemektedir.

website template image

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi, 09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazetede yayınlanarak kuruldu. Turizm Fakültesinin temellerini Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu oluşturdu. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 24 Ekim 2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği olarak üç bölüm ve bu bölümlere bağlı Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı, Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı olarak yapılandırıldı.

website template image

Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi, çağın ve dünyanın gereksinimleri ile uyum içinde güncellediği yüksek eğitim kalitesi, araştırma alt yapısı ve Ar-Ge kapasitesini kullanarak kamu ve özel sektörün gereksinimlerine yanıt verecek donanımda ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Sürdürülebilir ve etik ilkeler çerçevesinde tarım ve çevre dostu teknolojileri geliştirmek bununla beraber kullanımını yaygınlaştırmak; üretici ve sanayi işbirliği içinde ürettiği bilgi ve teknolojileri paydaşlarının hizmetine sunmaktır

website template image

Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 30.06.2020 tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.06.2020 tarihli ve 2704 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kapatılmasını müteakip kurulmuştur.
Fakülte Muhasebe ve Finans Yönetim Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

website template image

İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesinin amacı, farklı kültürel iklimlerden gelen öğrencilerin yönetici ve girişimci yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için tasarlanmış kaliteli akademik programlar sunmak; verilen eğitim ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek, finans, muhasebe, yönetim ve organizasyon, pazarlama, nicel ve nitel karar verme konularında özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektedir.

website template image

Yabancı Diller Yüksekokulu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin belirlemiş olduğu “uygulamalı eğitimde model üniversite” mottosu ve yabancı dil politikası doğrultusunda, nitelikli yabancı dil eğitim-öğretimi yürüterek öğrencilerin, mesleki yaşamlarında, akademik çalışmalarını sürdürmede, ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde, kendilerini ifade edebilmelerine, yabancı dil bilgisi ve becerilerini geliştirmelerine ve bağımsız dil öğrenmelerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dilde etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini güçlendirerek bölüm derslerinde başarılı olmalarını sağlamayı, kazandıkları bilgi ve becerileri etkili bir biçimde kullanmaları için gerekli altyapıyı hazırlamayı ve üniversitemizin, bilimsel araştırma ve toplum hizmetlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

website template image

Meslek Yüksekokulları

Üniversitemizin meslek yüksekokullarında, öğrencilerin yeteneklerini ve potansiyellerini kullanabilecekleri mesleki eğitim verilerek eğitim ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturmak amaçlanmıştır. Kaliteli insan gücünü yetiştiren, teknolojiyi yakalamış, araştırmacı, meslek etiğine sahip, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış ve bu bilgiyi/ beceriyi kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Isparta Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Isparta OSB Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu yerleşim olarak merkez yerleşkede, diğer meslek yüksekokulları ise ilçelerde yer almaktadır.

 • Aksu MYO
 • Atabey MYO
 • Eğirdir MYO
 • Gelendost MYO
 • Gönen MYO
 • Isparta MYO
 • Isparta OSB MYO
 • Keçiborlu MYO
 • Senirkent MYO
 • Sütçüler MYO
 • Şarkikaraağaç MYO
 • Şarkikaraağaç Turizm MYO
 • Teknik Bilimler MYO
 • Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
 • Uzaktan Eğitim MYO
 • Yalvaç MYO
 • Yalvaç Teknik Bil. MYO
 • Yenişarbademli MYO

website template image