#
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA
 • oidb@isparta..edu.tr

YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş işlemleri; – Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yapılacak Yatay Geçişlerde Uygulanacak Esaslar
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar

Online Yatay Geçiş Başvuru Linki BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

 • • Önlisans programlarına; hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır.
 • • Kurum içi yatay geçiş başvuruları için hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır.
 • • Lütfen başvuru formunda yer alan Kişisel Bilgileri – Eğitim Bilgileri – Tercih ve Sınav Bilgilerini sonuna kadar doldurup gerekli belgelerinizi Belgeler alanından yükleyiniz.
 • • Başvuru alanından sisteme yüklediğiniz evraklarınızın onaylı ( Islak İmzalı veya E-İmzalı ) olması gerekmektedir.
 • • Başvurunuzda yer alan e-posta ve telefon numaranızın yer aldığı iletişim bilgilerinizin güncel ve doğruluğu başvuru sonucunuzun geri bildirilmesi acısından önem taşımaktadır. Lütfen tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz.
 • • Başvurusu olumlu sonuçlanan adayların kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını (e-imzalı belgeler hariç) getirmeleri zorunludur.
 • • 3 adet Fotoğraf
 • • Lise diplomasının aslı kendisinde olan adaylar kayıt esnasında diplomalarını getirmeleri zorunludur.
Taban Puanlar:
 • – Ön Lisans Taban Puanları
 • – Lisans Taban Puanları
 • – Lisans Türkiye Geneli En Düşük Taban Puanları

Ö

GNO YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

MERKEZİ PUAN YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

 

Ön kayıt başvuru formu

Ön kayıt başvuru formu

Not belgesi (Transkript) (Aslı)

Not belgesi (Transkript) (Aslı)

Disiplin durumunu gösterir belge (Aslı)

Disiplin durumunu gösterir belge (Aslı)

Ders iÇerikleri(Onaylı)

Ders iÇerikleri(Onaylı)

NÜfus CÜzdanı Fotokopisi

NÜfus CÜzdanı Fotokopisi

Öğrenci Belgesi(GÜncel)

Öğrenci Belgesi(Başvuru yapılan gÜnden 15 gÜn Önceye kadar tarihli)

Sağlık Raporu(UÇak teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iÇin)

Sağlık Raporu(UÇak teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği iÇin)

Adli Sicil Belgesi (UÇak teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iÇin)

Adli Sicil Belgesi (UÇak teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iÇin)

LYS SonuÇları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil)


(“SonuÇ Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, gÜncel sonuÇ belgesi Çıktısı alınız.)

 

LYS SonuÇları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil)

 

(“SonuÇ Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, gÜncel sonuÇ belgesi Çıktısı alınız.)

 

ÖSYS yerleşme sonuÇ belgesi bilgisayar Çıktısı (“SonuÇ Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, gÜncel sonuÇ belgesi Çıktısı alınız.)

 

ÖSYS yerleşme sonuÇ belgesi bilgisayar Çıktısı(“SonuÇ Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, gÜncel sonuÇ belgesi Çıktısı alınız.)

 

Yatay geÇişe engel yoktur belgesi (Kesin kayıt sırasında alınacak)

Yatay geÇişe engel yoktur belgesi (Kesin kayıt sırasında alınacak)

Lise Diploması (Aslı) (Eğer diploma öğrencinin elinde ise kesin kayıt sırasında alınacaktır.)

Lise Diploması (Aslı) (Eğer diploma öğrencinin elinde ise kesin kayıt sırasında alınacaktır.)

Fotoğraf (3 Adet) (Kesin kayıt sırasında alınacaktır.)

Fotoğraf (3 Adet) (Kesin kayıt sırasında alınacaktır.)

2.öğretimden örgÜn eğitime geÇmek isteyen öğrenciler okullarından %10’a girdiğine dair belge almak zorundadır.

Daha önce Ek Madde-1 ile yatay geÇiş yapmadığına dair belge.

Yatay geçiş nedir?
Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

Kaç türlü yatay geçiş vardır?
Temelde iki tür yatay geçiş vardır. Bunlar;
a) Kurum içi yatay geçiş; aynı yükseköğretim kurumu içerisinde farklı birimlere yapılan yatay geçiştir. (örnek, üniversitemizin Adalet Bölümünden üniversitemizin Mimari Restorasyon Bölümüne yapılan yatay geçiş)
b) Kurumlar arası yatay geçiş; Farklı yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (örnek, Kocaeli üniversitesi Meslek yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden üniversitemizin Plato Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programına yapılan yatay geçiş)

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?
Yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde ve web sitesinde yayınlanacak duyurulardan takip edilmelidir.

Ara dönemde (Bahar Yarıyılında) yatay geçiş yapabilir miyim?
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak ön lisans programları (2 yıllık programlar) için ara dönemde (bahar yarıyılında) yatay geçiş yapılmakta, lisans programları (4 yıllık programlar) için yapılmamaktadır.
Merkezi yerleştirme puanı ile hem güz hem de bahar yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilmektedir.

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?
1- Not Durum Belgesi (Transkript)(imzalı, mühürlü)
2- Ders içerikleri
3- Disiplin durumunu belirten onaylı belge
4- öğrenci Belgesi(Başvuru yapılan günden 15 gün önceye kadar tarihli.)
5- Kimlik Fotokopisi
6- Sınav Sonuç Belgesi; öSYS Sonuç Belgesi.
7- LYS Sonuç Belgesi.
8- Yatay Geçiş yapmadığına dair belge.
9- Ortalama ile başvurularda ikinci öğretimden örgün öğretime geçiş için %10’luk dilime girdiğine dair belge.
10- Eğitim dili İngilizce olan programlar için hazırlık durumu gösteren belge.

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?
Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

İkinci öğretimden (II.öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?
GNO ile başvurularda; İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikinci öğretime (II. öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?
Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. öğretime geçenler, II.öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?
Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

• önlisans programlarına; hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır.

• Kurum içi yatay geçiş başvuruları için hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır.
• Lütfen başvuru formunda yer alan Kişisel Bilgileri – Eğitim Bilgileri – Tercih ve Sınav Bilgilerini sonuna kadar doldurup gerekli belgelerinizi Belgeler alanından yükleyiniz.
• Başvuru alanından sisteme yüklediğiniz evraklarınızın onaylı ( Islak İmzalı veya E-İmzalı ) olması gerekmektedir.
• Başvurunuzda yer alan e-posta ve telefon numaranızın yer aldığı iletişim bilgilerinizin güncel ve doğruluğu başvuru sonucunuzun geri bildirilmesi acısından önem taşımaktadır. Lütfen tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz.
• Başvurusu olumlu sonuçlanan adayların kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını (e-imzalı belgeler hariç) getirmeleri zorunludur.
• 3 adet Fotoğraf
• Lise diplomasının aslı kendisinde olan adaylar kayıt esnasında diplomalarını getirmeleri zorunludur.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek iç;in aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en ç;ok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en ç;ok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
4) Sağlık durumu uç;uşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uç;uşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak
(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs)

YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş işlemleri; – Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

ONLINE BAŞVURU FORMU – Taban Puanlar: – Lisans Bölümleri Taban Puanları – Ön Lisans Programları Taban Puanları – Türkiye Geneli Taban Puanları

1. Yeni tarihli öğrenci Belgesi, (Başvuru gününden en fazla 15 gün önceki tarihli)
2. Not durum belgesi (Transkript,)
3. Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge
4. öSYM Sonuç belgesi,
5. öSYM Yerleşme belgesi,
6. Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, belgeleri sunulan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair YöK ten alınan tanınma belgesi,
7.Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, Genel not ortalamasının 100 lük sistemde karşılığını gösteren belge.
8. Ders içerikleri onaylı fotokopisi.
9. Uyarı ve Kınama cezası dışında Disiplin cezası almadığına dair yazı,
10. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışı öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak yükseköğretim kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
2. Lisans (4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki yarıyıl) öğrenim görmek şartı aranır.
3. öğrencinin tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki öSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olanlar yatay geçiş başvuru yapabilirler.
4. özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
5. Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.
6. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
7. Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda öSYS girmiş veya muadil belgelere sahip olmaları, ayrıca ilgili yılın öSYS kılavuzunda YöK tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları sağlamaları gerekir.
8. Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarına yapılacak yatay geçişler üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu (YöK)’e bildirilen kontenjanlar dahilinde aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
9. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek iç;in aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en ç;ok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en ç;ok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
4) Sağlık durumu uç;uşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uç;uşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans)
Mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak
(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs)